Site news

Návod pro vyučující – zápis studentů a přístupové heslo

Návod pro vyučující – zápis studentů a přístupové heslo

by Admin User -
Number of replies: 0

Návod pro vyučující – zápis studentů a přístupové heslo

Zde je uveden popis jak nastavit oprávnění ke kurzům:

Jak zapsat studenty do kurzu

Zápis do kurzu lze nastavit dvojím způsobem.

Samo-zápis studentů  tj že kdokoli v systému (mimo uživatele typu host) se do kurzu muže zapsat. Samo zápis se povili v sekci: Users ► Enrolment methods . Na stránce se zobrazí soupis povolených způsobů zápisu (viz obrázek níže). Pokud není aktivní komponenta Self enrolment (šedé písmo), lze ji aktivovat kliknutím na ikonu oka. Chování metody zápise lze nastavit klepnutím na ozubené kolečko. Viz obrázek 2.

self


Ruční zápis vyučujícím se provede následujícím způsobem.  Otevřete stránku Users ► Enrolment methods.  Pokud není aktivován modul Manual enrolments, přidejte jej pomocí Add method. Klikněte na ikonu add a otevře se stránka  kde pomocí vyhledávání v pravé části okna můžete předávat studenty (případně přidělit větší oprávnění) po kliknutí na tlačítko Add . Odebrat studenty  lze  po výběru a kliknutí v levé části okna (zapsaní studenti) na tlačítko Remove.


Jak nastavit přístupové heslo pro uživatele host

Heslo pro uživatele host nastavíte v sekci Users ► Enrolment methods. Na stránce se zobrazí soupis povolených způsobů zápisu. Pokud není aktivní  komponeta Guest access (šedé písmo), lze ji aktivovat kliknutím na ikonu oka.  Po té klikněte na  ozubené kolečko (Edit settings) a měla by se objevit stránka nastavení komponenty. Zkontrolujte zde  je u možnosti  Allow guest access hodnota Ano/Yes. Pod touto hodnotou se nachází políčko  Password  kde lze nastavit zmiňované heslo pro uživatele guest. Kurz je přístupný bez omezení pokud je heslo prázdné a komponenta Guest access aktivní.

T.V.